POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. CINE SUNTEM?

Suntem UDI RAPID TRANS SRL-D. și prelucrăm datele dvs. personale. Aceasta înseamnă că suntem responsabili pentru modul de utilizare și protejare a datelor dvs.

2. ÎN CE SCOP UTILIZĂM DATELE DVS.?

Vom folosi datele dvs. (obținute online sau personal), printre altele, pentru a gestiona achizițiile de produse sau servicii, pentru a vă răspunde întrebărilor, pentru a va comunica ofertele cu privire la pretul serviciilor sau produselor.

3. DE CE LE FOLOSIM?

Vă prelucrăm datele din diferite motive. Cel mai important este că trebuie să le prelucrăm pentru a executa contractul pe care îl încheiați cu noi atunci când doriți să beneficiați de oricare dintre serviciile sau funcționalitățile noastre, dar există și alte motive care ne legitimează, cum ar fi, printre altele, interesul de a răspunde întrebărilor dvs.

4. Cu cine facem schimb cu datele dvs.?

Vom face schimb cu datele dvs. cu furnizorii de servicii care ne ajută sau ne oferă sprijin, indiferent dacă sunt colaboratori externi cu care am încheiat un acord și care se află în spațiul sau în afara Uniunii Europene.

5. DREPTURILE DVS..

Aveți dreptul de a accesa, corecta sau șterge datele dvs. personale. În unele cazuri, aveți și alte drepturi, spre exemplu, vă puteți opune ca noi să vă utilizăm datele sau solicitați portabilitatea lor astfel cum vom explica detaliat mai jos.

Vă invităm să citiți în continuare Politica noastră completă privind confidențialitatea pentru a înțelege în detaliu modul în care vă vom folosi datele personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea.

 

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE …

În această Politică de confidențialitate veți găsi toate informațiile relevante care se aplică utilizării datelor personale ale clienților și utilizatorilor noștri, indiferent de canal sau mijloace (online sau de personal) ale UDI RAPID TRANS SRL-D în România pe care le utilizați pentru a interacționa cu noi.
Suntem transparenți în legătură cu ceea ce facem cu datele dvs. personale, astfel încât să înțelegeți implicațiile utilizărilor pe care le dăm sau drepturile pe care le aveți în legătură cu datele personale:

 • Vă punem la dispoziție permanent toate informațiile în această Politică de confidențialitate care le puteți consulta atunci când considerați că este necesar și în plus, o veți găsi informații despre fiecare prelucrare a datelor personale pe măsură ce veți interacționa cu noi.
 • Unele denumiri pe care le vom folosi în această Politică de confidențialitate:
  Atunci când vorbim despre Platforma noastră, ne referim în general la oricare dintre canalele sau mijloacele digitale sau personale pe care le-ați folosit pentru a interacționa cu noi, principalele canale fiind:
  – Web-ul nostru, www.uditransport.ro.
  – Platformele de socializare, https://www.facebook.com/UdiTransportRomania/

 

1. CINE ESTE OPERATORUL RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

UDI RAPID TRANS SRL-D., societate care în prezent operează în România servicii de transport marfă și mutări (în continuare „Udi Transport”):

 • Adresa poștală: România, București, sector 6, , Bld. Iuliu Maniu nr 168
 • E-mailul Responsabilului pentru Protecția datelor: uditransport@gmail.com

 

2. ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați oricând, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 • datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi,
  informațiile de contact etc);
 •  informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile, informații despre comenzi, etc.);
 • datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil sau laptop);
 • informații comerciale.

Rețineți că atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă putea prezenta iferta noastră. Vă rugăm rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți beneficia de aceste servicii.
În funcție de modul în care interacționați cu noi, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

 1. Pentru dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de servicii pe care l-ați încheiat cu noi. Acest scop include prelucrarea datelor personale, în principal astfel:
 • Să vă contactăm în legătură cu actualizările sau comunicările informative referitoare la funcționalitățile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv trimiterea de sondaje privind calitatea produselor sau serviciilor furnizate.
 • În scopul facturării și pentru a vă pune la dispoziție chitanțele și facturile aferente achizițiilor pe care le-ați efectuat.

2. Pentru a răspunde solicitărilor sau cererilor pe care le faceți prin intermediul formularului de contact. Prelucrăm numai datele                       personale strict necesare pentru a vă gestiona sau a vă rezolva solicitarea sau cererea.

3. Analiza utilizării și a calității pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Dacă accesați Platforma noastră, vă informăm că vom prelucra datele dvs. de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru înțelegerea modului în care utilizatorii interacționează cu Platforma
noastră și astfel să îi putem aduce îmbunătățiri. De asemenea, uneori realizăm acțiuni și sondaje de calitate care vizează cunoașterea gradului de satisfacție al clienților și utilizatorilor noștri și detectarea ariilor în care ne putem îmbunătăți.

 

3. CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Baza legală care ne permite să vă prelucrăm datele personale depinde și de scopul pentru care le prelucrăm, astfel cum explicăm mai jos:

 • Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii: Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru
  executarea contractului de servicii sau produse precum cutii de carton, în relatie cu dvs..
 • Serviciul Clienți: Considerăm că avem un interes legitim să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care ni le puneți prin
  diferitele mijloace de contact existente. Înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea in avantajul dvs., deoarece ne permite să vă putem ajuta în mod corespunzător și să găsim soluție întrebărilor.
 • Analiza utilizării și a calității: Considerăm că avem un interes legitim pentru analizarea caracterului de utilizare al Platformei și a
  gradului de satisfacție a utilizatorului, deoarece înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea în avantajul dvs. întrucât scopul este îmbunătățirea experienței utilizatorului și oferirea unui serviciu de calitate superioară.

 

4. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Perioada de stocare a datelor dvs. va depinde de scopurile pentru care le prelucrăm, după cum detaliem mai jos:

 • Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de servicii: Vom prelucra datele dvs. pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziționarea produselor sau a serviciilor pe care le-ați cumpăra.
 • Serviciul Clienți: Vom prelucra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a vă satisface solicitarea sau cererea.
 • Analiza utilizăriiși a calității: Vom prelucra punctual datele dvs. pe durata în care efectuam o acțiune sau un sondaj specific privind
  calitate sau până când vom anonimiza datele dvs. de navigare.

Indiferent de modul în care prelucram datele pe durata strict necesară atingerea scopului vizat, ulterior le vom stoca și proteja în mod corespunzător pe durata de timp în care pot decurge responsabilități derivate din respectiva prelucrare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Odată ce acțiunile posibile se prescriu în fiecare caz, vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal.

 

5. TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE CĂTRE TERȚI?

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidențialitate, este necesar să acordăm acces la datele dvs. personale societăților din cadrul Udi Transport și terților care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim, și anume:

 • instituții financiare,
 • organe specializare în descoperirea și prevenirea a fraudei,
 • furnizori de servicii tehnologice,
 • furnizori și colaboratori de servicii logistice, de transport și de livrare,
 • furnizorii de servicii aferente serviciului clienți,
 • furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate.
6. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATELE PERSONALE?

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să garantăm exercitarea drepturilor dvs. În acest sens, Noi, Operatorii asociați, am convenit că le puteți exercita în mod complet gratuit trimițând un mesaj la o adresă de e-mail unică ( uditransport@gmail.com), indicând pur și simplu motivul solicitării și dreptul pe care doriți să-l exercitați. În acest sens Noi vă vom răspunde în maximum o lună de la primirea fiecărei solicitări. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

În mod special, indiferent de scopul sau baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele, aveți dreptul:

 • Să ne cereți accesul la datele dvs. personale care sunt în posesia noastră.
 • Să ne cereți să rectificăm datele pe care le avem deja.
 • Să ne cereți să vă ștergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.
 • Să ne cereți să limităm prelucrarea datelor dvs., ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteți solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le stocăm o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru atunci când este posibil să aveți nevoie de ele.

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment. Unele dintre modalitățile prin care vă puteți retrage consimțământul sunt explicate în secțiunea 2, în care explicăm în ce scop vă prelucrăm datele.

Atunci când legalitatea prelucrării datelor se întemeiază pe consimțământul dvs. sau pe executarea contractului, astfel cum am explicat în secțiunea 3, veți avea de asemenea dreptul să solicitați portabilitatea datelor personale. Aceasta înseamnă că veți avea dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care să îl puteți transmite altui operator în mod direct, cu condiția să fie posibil din punct de vedere tehnic.

Pe de altă parte, atunci când prelucrarea datelor se întemeiază pe interesul nostru legitim, veți avea, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

n cele din urmă, vă informăm despre dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea competentă de control
al protecției datelor, în special către:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral.
  Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro
7. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATE ALE TERȚILOR?

Oferim funcții sau servicii care necesită prelucrarea datelor personale ale unei terțe părți pe care ni le furnizați. Dacă ne puneți la dispoziție Date personale ale altor persoane, garantați că le-ați informat cu privire la scopurile și modul în care trebuie să prelucrăm datele lor personale.

 

8. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul Platformei (de exemplu, printr-un anunț tip banner, printr-o fereastră pop-up sau printr-o notificare push) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate pentru cazul în care există modificări
minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe Web-ul nostru.

9. INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URILE

Utilizăm cookie-uri și dispozitive similare pentru a vă facilita navigarea pe Platformă, pentru a ști cum interacționați cu Noi și, în unele cazuri. Vă rugăm să citiți Politica de cookie-uri pentru a cunoaște în detaliu cookie-urile și dispozitivele similare pe care le folosim, scopul
acestora și alte informații de interes.